Documente

Declarație de avere - director  Vremăroiu Norica   Declaratie_de_avere_Vremaroiu_Norica.pdf

Declarație de interese - director Vremăroiu Norica Declaratie_de_interese_Vremaroiu_Norica.pdf

Declarație de avere - director adjunct Mircescu Angelica Mircescu_Angelica_declaratie_av.PDF

Declarație de interese - director adjunct Mircescu Angelica Mircescu_Angelica_declaratie_int.PDF

Buget 2016 buget_2016.pdf

RAEI_2015_2016.pdf

orar_2016_2017.xls

Raport privind starea și calitatea învățământului la Școala Gimnazială Nr. 4 Moreni pentru anul școlar 2015-2016 raport_2015_2016.pdf

Regulament de organizare și funcționare - an școlar 2016-2017 ROF_2016_2017.pdf

Regulament intern Regulament_intern_Sc_4_Moreni_2016_2017.pdf

Plan managerial Plan_Managerial_Sc_4_Moreni_2016_2017.pdf

fisa_autoev_cadrudidactic.pdf

Metodologie mobilitate pentru an scolar 2017-2018 Metodologie_mobilitate_pers_did_2017_2018.pdf

Raport privind starea și calitatea învățământului la Școala Gimnazială Nr. 4 Moreni pentru anul școlar 2016-2017, semestrul I

Plan_Managerial_Semestrul_II.pdf

Bugetul de venituri și cheltuieli 2017BVC_2017_SC_4_MORENI.pdf

An școlar 2017-2018

ORGANIGRAMA_2017_2018.pdf

ConsilulElevilor_2017_2018.docx

graficul_act_educative_sem_I_2017_2018.docx

comisii_responsabilitati.doc

orar_2017_2018.xlsx

Fisa_evaluare_cadre_didactice2017_2018.pdf

Scoala4Moreni_RAEI_2016_2017_.pdf

RI_Scoala_4_2017.PDF

ROF_2017_2018.pdf

Plan_managerial_Sc_4_2017.PDF

Noul-ROFUIP-2018.docx

Raport_stat_de_funcii_la_data.xlsx

Raport_Stat_de_Personal_pe_niveluri_de_invmant.xlsx

Vremaroiu_Norica_declaratie_avere_2017.pdf

Vremaroiu_Norica_declaratie_interese_2017.pdf

Mircescu_Angelica_declaratie_interese_2017.PDF

Mircescu_Angelica_declaratie_avere_2017.pdf

AN ȘCOLAR 2018 - 2019

comisii_responsabilitati_2018_2019.pdf

ORGANIGRAMA.pdf

Plan__managerial_2018_2019.pdf

RAEI_Scoala4Moreni_2017_2018.pdf

Raport_anual_Scoala_4_2017_2018.pdf

RI_Scoala_4_2018_2019.pdf

ROF_Scoala_4_2018_2019.pdf

orar_gimnaziu.docx

ORAR_primar.docx

Plan__managerial_2018_2019.pdf

fi_evaluare_cd_2018_2019.pdf

AN ȘCOLAR 2019 - 2020

11078372_2019_RAEI.pdf

fisa_evaluare_cd_2019_2020.pdf

ORGANIGRAMA20192020.pdf

Plan_managerial_2019-2020.pdf

RI_2019_2020_Scoala_4_Moreni.pdf

ROF_2019_2020_Scoala_4.pdf

An școlar 2020 - 2021

ORGANIGRAMA.pdf

RAEI_2020.pdf

Plan_managerial_Scoala4Moreni_2020-2021.pdf

RI_2020_2021.pdf

ROF__2020_2021.pdf

Buget local 20212021_buget_local_1.pdf

Buget de stat 2021 2021_buget_de_stat_1.pdf