Anunțuri și Comunicate

An școlar 2023-2024

Înscriere clasa pregătitoare 2024-2025

Condiții specifice de ocupare a posturilor/ catedrelor pentru etapele de transfer pentru soluționarea restrângerii de activiatet / pretransfer consimțit între unitățile de învățământ 2024

 

An școlar 2022-2023

Anunț concurs post contractual Administrator finanaciar - 1 normă

CALENDAR CONCURS

ETAPA DE CONCURS

 

DATA/ PERIOADA

ORA/ INTERVALUL ORAR

Depunerea dosarelor (la sediul instituției)

16.05.2023-19.05.2023

9.00-12.00

Selecția dosarelor și afișarelor rezultatelor

19.05.2023

14.00

Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor

22.05.2023

10.00-12.00

Rezolvarea contestațiilor la selecția dosarelor

22.05.2023

14.00

Proba scrisă (la sediul unităţii)

25.05.2023

09.00

Proba practică (la sediul unităţii)

25.05.2023

11.30

Interviul (la sediul unităţii)

25.05.2023

14.00

Afișarea rezultatelor

25.05.2023

16.30

Depunerea contestațiilor

26.05.2023

12.00-14.00

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

26.05.2023

16.30

 

Rezultat selecție dosare concurs Administrator finanaciar

Rezultat contestații probă practică

Rezultat final concurs

 

Anunț concurs post contractual Secretar-0,5 normă, temporar vacant 

Rezultat selecție dosare concurs Secretar

Rezultat final concurs

 

Stimați părinți,

Noul an școlar este o provocare pentru noi toți!

Așa cum știți, în perioada următoare școala noastră va intra într-un amplu program de reabilitare, motiv pentru care în această vacanță, noi, cadrele didactice împreună cu personalul nedidactic și părinți voluntari, beneficiind de ajutorul permanent al administrației locale, am împachetat și relocat bunurile (mobilierul, echipamentele IT, materialele educaționale, biblioteca, etc.) necesare desfășurării în bune condiții a activităților educaționale.

Vă asigurăm că toți cei implicați depun toate eforturile pentru realizarea unui cadru adecvat desfășurii activităților școlare în această perioadă.

Vă comunicăm că activitatea educațională a Școlii Gimnaziale  Nr. 4 Moreni se va desfășura în aripa nouă a Școlii Gimnaziale Nr. 3 Moreni, în două schimburi, cu 9 clase de învățământ primar și 9 clase de învățământ gimnazial. Trei clase de învățământ primar vor învăța la Colegiul Național ”I.L.Caragiale” Moreni.

Dragi părinți, vă asigurăm de implicarea totală a colectivului instituției noastre pentru  tranzitarea acestei perioade!

Fie ca începutul acestui nou an școlar să fie o zi de sărbătoare și de încredere că toţi elevii vor avea în școala noastră un sprijin, că așteptările părinţilor, ale copiilor și ale întregii comunităţi îşi vor găsi împlinirea în realizările acestora!

 Multe bucurii, satisfacții, împliniri și multă sănătate!

 

  

                   Director,                                                                                             Director adjunct,

Prof. Maria Teodora Stănculete                                                                       Prof. Ionuț Valentin Iugulescu