Istoric

Prezentare pe scurt:

Este cea mai mare şcoală din centrul metodic Moreni. În anul 2017 s-au împlinit 40 de ani de la înfiinţarea instituţiei. Este poziţionată central, iar populaţia şcolară provine din circumscripţia arondată, zonele limitrofe şi din localităţile învecinate. Elevii continuă clasa a V-a la şcoala noastră, iar studiile liceale atât la liceele din oraş cât şi în licee de prestigiu din Ploieşti, Târgovişte, Breaza. În reţeaua scolară, această instituţie ocupă un loc important, datorită numărului mare de elevi, datorită performanţelor acestora şi integrării în forme superioare, datorită profesionalismului cadrelor didactice care susţin pilonii reuşitei.

Din anul 2019, Școala Gimnazială nr. 4 Moreni a primit titlul de Școală Europeană, o recunoaștere națională a calității activităților școlare și extrașcolare organizate și desfășurate în ultimii ani.

Din anul 2021, Școala Gimnazială nr. 4 Moreni a primit și acreditarea Erasmus+, rezultatul unei munci a echipei școlii ce va avea ca rezultat o dezvoltare instituțională cu dimensiune europeană, cu beneficii în rândul elevilor, personalului didactic de predare și didactic auxiliar al școlii.

Scurt istoric:

Şcoala noastră se află într-o zonă centrală a oraşului Moreni, care este situat la 20 km de Târgovişte şi la 40 km de Ploieşti, la graniţa cu judeţul Prahova. Şcoala funcţionează într-un singur corp de clădire construit in 1964, unde la început a funcţionat Liceul Teoretic. La data de 1 septembrie 1977, prin comasarea Liceului Teoretic cu Liceul industrial nr. 1, corpul a fost destinat Şcolii generale nr. 4, nou înfiinţată. În anul şcolar 2002-2003 s-a format prima clasă cu profil de artă, pictură, sculptură şi modelaj.