SNAC-Strategia națională de acțiune comunitară

ȘCOALA ALTRUISMULUI

FII VOLUNTAR PENTRU COMUNITATEA TA!

Coordonator - Prof. Înv. Primar, DOBRE RODICA

 „Într-o zi vei înțelege că e mai greu să fii bun decât isteț.Istețimea este un dar, bunătatea este o alegere.Cu darurile e mai simplu, ele ne sunt date. Alegerile însă pot fi dificile”                      Jeff Bezas                                                             

 

Pe parcursul derulării proiectului elevii școlii noastre au învățat ce înseamnă empatia, altruismul, nondiscriminarea, spiritul de cooperare şi respect reciproc , au lucrat în echipă, au aflat cât de ușor e să faci bine și să aduci bucurie celorlalți. Ajutându-i pe alții s-au  simțit utili, mai valoroși, mai buni. Au învățat, de asemenea, să aprecieze întotdeauna ceea ce au deoarece există copii mai puțin norocoși, afectați de lipsa rechizitelor, a alimentelor, îmbrăcăminții, condițiilor decente de trai.

DENUMIREA ACTIVITĂŢII: ,, SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR DONATE “

DOMENIUL ACTIVITĂŢII: Campanie umanitară

Data: 16 noiembrie -20 noiembrie 2015

PARTENERI: elevi ,părinţi ,cadre didactice de la Şcoala Gimnazială Nr. 4, Moreni

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Şcoala Gimnazială Nr. 4, Moreni

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

Promovarea voluntariatului  în rândul elevilor cu suportul părinţilor şi al cadrelor didactice.

OBIECTIVE:

• încurajarea participării elevilor la acţiuni de voluntariat;

• implicarea elevilor in viaţa comunităţii locale;

• însuşirea de valori civice precum solidaritatea, respect,într-ajutorare față de semeni  aflați în dificultate, implicarea şi  munca în echipă.

BENEFICIARI:

• 30 copii defavorizați provenind din familii cu un nivel de trai scăzut, din școală

VOLUNTARI:  6 profesori voluntari şi 83 de elevi voluntari ai școlii

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Activitatea de voluntariat a presupus colectarea de fructe , în vederea distribuirii acestora, copiilor care provin din familii cu un nivel de trai scăzut , dorindu-se sensibilizarea elevilor şi profesorilor din cadrul instituţiei de învăţământ cu privire la situaţia dificilă în care se află copiii   afectaţi de lipsa alimentelor. În perioada 9-13 noiembrie a avut loc promovarea campaniei la nivelul unităţii prin intermediul  cadrelor didactice şi elevilor voluntari. Activitatea a debutat cu formarea echipei de voluntari şi identificarea copiilor -persoanelor beneficiare ale acţiunii:

20 elevi voluntari ai clasei a III-a B, sub îndrumarea doamnei prof. înv. primar Dobre Rodica, 26 elevi voluntari ai clasei a IV-a B, sub îndrumarea doamnei prof. înv. primar Trandafir Ramona,  22 elevi voluntari ai clasei a IV-a A, sub îndrumarea doamnei prof. înv.primar Vremăroiu Magdalena, 10 elevi voluntari ai clasei a II-a B, sub îndrumarea doamnei prof. înv. primar  Crăciun Ecaterina, 5 elevi voluntari ai clasei a VI-a B sub îndrumarea doamnei prof. Ștefănescu Cristina au dăruit fructe copiilor defavorizați din școală – 30 elevi .

            În perioada 16-18 noiembrie s-a efectuat colectarea fructelor – 80 kg. Noi am adus fructe la școală, am participat la sortarea lor, apoi la ambalarea lor în pungi, iar în cele din urmă le-am dăruit copiilor mai putin norocoși din scoala noastră. Fructele au fost distribuite în data de 18 noiembrie 2015 – 30 pachete, grupului tință de beneficiari – 30 elevi defavorizați din școală.

Această activitate a urmărit consolidarea abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi într-o societate unită şi solidară, în care contează valenţele umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea. Toţi elevii voluntari s-au declarat încântaţi de această campanie socială şi, în special, de ceea ce presupune activitatea de voluntariat, s-au implicat activ și au fost foarte bucuroși.

PROFESORI VOLUNTARI IMPLICAŢI :

Prof. înv. Primar Dobre Rodica

Director  Vremăroiu Norica

Prof. înv. primar Trandafir Ramona

Prof.înv. primar  Vremăroiu Magdalena

Prof.înv. primar  Crăciun Ecaterina

Prof. Ștefănescu Cristina

REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII

• mulţumire , satisfacţie, sensibilizarea elevilor și profesorilor cu privire la situația dificilă în care se află copiii afectați de lipsa de alimente.;

• creşterea interesului pentru implicarea elevilor în viaţa comunităţii prin activitatea de voluntariat ;

• oferirea de fructe copiilor din  familii cu nivel de trai scăzut ;

• participarea a 83  de elevi voluntari şi 6 cadre didactice voluntare .

Feed-back-ul a fost unul pozitiv din perspectiva  beneficiarilor ,  voluntarilor – elevi, părinți, cadre didactice.

 

DENUMIREA ACTIVITĂŢII:  „DĂRUIEȘTE UN ZÂMBET!

DOMENIUL ACTIVITĂŢII: Campanie umanitară - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PERSOANELOR CU               DIZABILITĂȚI, în cadrul Proiectului Școala Altruismului

Data: noiembrie - decembrie  2015

PARTENERI: elevi ,părinţi ,cadre didactice de la Şcoala Gimnazială Nr. 4, Moreni

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Şcoala Gimnazială Nr. 4, Moreni, CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP MORENI – ŢUICANI

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

Promovarea voluntariatului  în rândul elevilor cu suportul părinţilor şi al cadrelor didactice.

OBIECTIVE:

Implicarea elevilor, cadrelor didactice și a altor voluntari în cadrul unor  proiecte ce vor fi realizate împreună cu persoanele defavorizate;

Dezvoltarea responsabilităţii şi a capacităţii de oferire a sprijinului acordat persoanelor cu nevoi speciale;

Formarea unei atitudini de nondiscriminare, toleranță, respect,într-ajutorare față de semeni  aflați în dificultate

BENEFICIARI:

• 125 persoane cu dizabilități de la Centrul de recuperare Țuicani

VOLUNTARI: 10 profesori voluntari şi 80 de elevi voluntari ai școlii

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII :       

 Activitatea a debutat cu popularizarea acțiunii în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice, comunității locale – 23.11.2015 – 27.11.2015.

 De asemenea s-a organizat un Târg de dulciuri și prăjituri, cu scopul strângerii de fonduri în vederea achiziționării de produse alimentare pentru persoanele aflate la CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP MORENI – ŢUICANI, dar și pentru ajutorarea unui rănit din incendiul de la Colectiv –  02.12.2015;

 S-a reușit și implicarea unor agenți economici locali – donație din partea S.C.Esta Marchet – 02.12.2015, dar și a sponsorilor persoane fizice.

În data de 03.12.2015 a avut loc o vizită la CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP MORENI – ŢUICANI și donarea unor produse alimentare - grup țintă de beneficiari – 125 persoane cu deficiențe .

 Am beneficiat de mediatizare prin intermediul postului de radio Minisat – Târgoviște

 La activitate au participat elevi voluntari din clasele a IV-a B, a III-a B, a II-a C, a VIII-a B, a VIII-a A.

 Această activitate a fost coordonată de către :

- prof. înv. primar  Dobre Rodica – coordonator  - Școala Gimnazială Nr. 4, Moreni ;

- prof. Ștefănescu Cristina  - responsabil Consiliul Elevilor- Școala Gimnazială Nr. 4, Moreni ;

                și realizată cu contribuţia profesorilor voluntari:

- prof. înv. primar  Trandafir Ramona ;

 

- prof. psiholog  Codroiu Maria ;

- prof. înv. primar   Ciocodeică Anca ;

- prof. Zamfir Mădălina ;

- prof. Negoescu Amalia ;

- prof. Brehui Violeta ;

- prof. înv. primar  Bulăreanu Rodica ;

- prof. înv. primar  Bădeanu Laura.

REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII

• mulţumire , satisfacţie, bucurie, formarea și dezvoltarea unor atitudini civice – altruism, generozitate, respect, solidaritate, prietenie ;

• creşterea interesului pentru implicarea elevilor în viaţa comunităţii prin activitatea de voluntariat ;

• oferirea de produse alimentare – 125 persoane de la Centrul de recuperare Țuicani ;

• donație în contul unui rănit de la incendiul Colectiv;

• participarea a 80  de elevi voluntari şi 10 cadre didactice voluntare .

 

Feed-back-ul a fost unul pozitiv din perspectiva beneficiarilor , personalului şi a voluntarilor.

DENUMIREA ACTIVITĂŢII: ,, DĂRUIEȘTE BUCURIE, DONÂND O JUCĂRIE ! “

DOMENIUL ACTIVITĂŢII: Campanie social-caritabilă

Data: luna decembrie  2015

PARTENERI: elevi ,părinţi ,cadre didactice de la Şcoala Gimnazială Nr. 4, Moreni

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Şcoala Gimnazială Nr. 4, Moreni

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

Promovarea voluntariatului  în rândul elevilor cu suportul părinţilor şi al cadrelor didactice.

OBIECTIVE:

• încurajarea participării elevilor la acţiuni de voluntariat;

• implicarea elevilor in viaţa comunităţii locale;

• însuşirea de valori civice precum solidaritatea, implicarea şi  munca în echipa.

BENEFICIARI:

• 30  școlari cu dificultăți financiare în  familie,  din școală

VOLUNTARI: 8 profesori voluntari şi 61 de elevi voluntari ai școlii

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII :       

19 elevi voluntari ai clasei pregătitoare A, sub îndrumarea doamnei prof. înv. Primar Ionescu Iuliana,  20 elevi voluntari ai clasei a III-a A sub îndrumarea doamnei prof. înv.primar Bădeanu Laura, 10 elevi voluntari ai clasei a III-a B sub îndrumarea doamnei prof. înv. primar Dobre Rodica, 2 elevi voluntari ai clasei a IV-a A sub îndrumarea doamnei prof. înv. primar  Vremăroiu Magdalena, 10 elevi voluntari ai clasei a V-a A sub îndrumarea doamnei prof. Tănase Gabriela și d-na asistent medical  Vlășceanu Monica au colectat  jucării și le-au donat unor  elevi  din familii cu un  nivel de trai scăzut și mai mulți copii,  din școală.

 Această activitate de voluntariat a presupus, pe lângă colectarea de jucării,  în vederea distribuirii acestora, copiilor care provin din familii cu un nivel de trai scăzut, şi sensibilizarea elevilor şi profesorilor din cadrul instituţiei de învăţământ cu privire la situaţia dificilă în care se află copiii afectaţi de un nivel de trai scăzut.

Proiectul a debutat cu formarea echipei de coordonatori şi identificarea persoanelor beneficiare ale acţiunii, urmând crearea echipei de voluntari şi a echipei de lucru. În perioada 10-15.12.2015  s-a efectuat colectarea jucăriilor, în paralel cu promovarea campaniei la nivelul unităţii prin intermediul  cadrelor didactice şi elevilor voluntari . Jucăriile donate  au fost distribuite în data de 16 decembrie 2014, în școala noastră, la 26 elevi din ciclul primar și 4 elevi din ciclul gimnazial.

 Activitatea  a urmărit consolidarea abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi într-o societate unită şi solidară, în care contează valenţele umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea. Toţi elevii s-au declarat încântaţi de această campanie socială şi în special de ceea ce presupune activitatea de voluntariat.

PROFESORI VOLUNTARI IMPLICAŢI

Prof. înv. primar Dobre Rodica

Director  Vremăroiu Norica

Director adj. Olteanu Nicoleta

Prof.înv. primar Ionescu Iuliana

Prof.înv. primar Bădeanu Laura

Prof.înv. primar Vremăroiu Magdalena

Prof. Tănase Gabriela

Prof. Psiholog Codroiu Mioara

Asistent medical Vlășceanu  Monica

REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII

• mulţumire , satisfacţie, bucurie, formarea și dezvoltarea unor atitudini civice – altruism, generozitate, respect, solidaritate, prietenie ;

• creşterea interesului pentru implicarea elevilor în viaţa comunităţii prin activitatea de voluntariat ;

• oferirea de  jucării unor copii care provin din familii cu nivel de trai scăzut ;

• participarea a 61  de elevi voluntari şi 8 cadre didactice voluntare .

Feed-back-ul a fost unul pozitiv din perspectiva beneficiarilor , a voluntarilor şi a coordonatorilor.

DENUMIREA ACTIVITĂŢII: „ TÂRGUL MĂRȚIȘORULUI “ - colaboratori în cadrul activității care a fost organizată de Liceul I.L. Caragiale, Moreni.

DOMENIUL ACTIVITĂŢII: Campanie umanitară

Data: luna martie  2016

PARTENERI: elevi ,părinţi ,cadre didactice de la Şcoala Gimnazială Nr. 4, Moreni

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Şcoala Gimnazială Nr. 4, Moreni, Parcul central

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

Promovarea voluntariatului  în rândul elevilor cu suportul părinţilor şi al cadrelor didactice.

OBIECTIVE:

• încurajarea participării elevilor la acţiuni de voluntariat;

• implicarea elevilor in viaţa comunităţii locale;

• însuşirea de valori civice precum empatia,solidaritatea, implicarea şi  munca în echipa.

dezvoltarea responsabilităţii şi a capacităţii de oferire a sprijinului acordat persoanelor cu nevoi speciale;

formarea unei atitudini de nondiscriminare, toleranță, respect,într-ajutorare față de semeni  aflați în dificultate

BENEFICIARI:

• 1 copil cu autism, frate al unei eleve din școala noastră

VOLUNTARI: 8 profesori voluntari şi 50 de elevi voluntari ai școlii

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII :       

 După popularizarea acțiunii în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice, comunității locale – 22.02.2016 – 26.02.2016 și crearea echipei de voluntari – profesori, elevi - implicarea elevilor, profesorilor voluntari, părinților, cadrelor didactice,  a avut loc colectarea obiectelor – cărți, jucării, bijuterii, mărțișoare, DVD-uri, îmbrăcăminte, .... la nivelul fiecărei clase de către fiecare învățător/profesor diriginte -29.02 – 02.03.2016.

În data de 02.03.2015 a avut loc colectarea obiectelor la nivelul școlii, sortarea și etichetarea acestora . Împreună cu elevii Liceului I.L. Caragiale și a d-nei profesor Monica Zamfir am participat la Expoziția cu vânzare în Parcul Central Moreni - 03.03.2015.

Bani strânși din vânzarea obiectelor au fost donați unui copil cu autism, frate al unei eleve din școala noastră.

La activitate au participat elevi voluntari din clasele a II-a A, a III-a B, a II-a B, a III-a A, a V-a A, a VI-a C.

 Această activitate a fost coordonată de către prof. voluntari :

- prof. înv. primar  Dobre Rodica  - Școala Gimnazială Nr. 4, Moreni ;

- prof.  istorie Negoescu Amalia - Școala Gimnazială Nr. 4, Moreni ;

- prof. înv. primar  Bulăreanu Rodica - Școala Gimnazială Nr. 4, Moreni ;

                și realizată cu contribuţia profesorilor voluntari:

- prof. Tănase Gabriela ;

- prof. înv. primar Crăciun Ecaterina ;

- prof. înv. primar Bădeanu Laura ;

- prof. Vremăroiu Norica;

- prof. Zamfir Mădălina ;

REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII

• mulţumire , satisfacţie, bucurie, formarea și dezvoltarea unor atitudini civice – empatie, altruism, generozitate, respect, solidaritate, prietenie ;

• creşterea interesului pentru implicarea elevilor în viaţa comunităţii prin activitatea de voluntariat ;

• oferirea de  sprijin material unui copil cu autism ;

• participarea a 50 de elevi voluntari şi 8 cadre didactice voluntare .

 

Feed-back-ul a fost unul pozitiv din perspectiva beneficiarului , a voluntarilor şi a coordonatorilor.

                   Toate activitățile desfășurate pe parcursul derulării proiectului s-au dovedit a fi o reușită ceea ce ne motivează în continuare să inițiem astfel de acțiuni de voluntariat din care cu toții avem de câștigat, atât voluntari, cât și beneficiari. E un lucru frumos să trăiești printre oameni, dar și mai frumos e SĂ FII OM.