Burse elevi

Termenul de depunere a cererilor pentru burse la COMISIA PENTRU MANAGEMENTUL BURSELOR din Școala Gimnazială Nr. 4: 6.10.2023, ora 16.00.

Nicio cerere depusă după termenul prezentat nu va fi luată în considerare.

OME nr 6238 / 8.09.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor - AICI

Adresa ME

Condiții de acordare a burselor

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Cererile pentru burse elevi, an scolar 2023-2024 se pot solicita la secretariatul unității sau la învățători/ diriginți!

Tipuri de burse în anul școlar 2022-2023

1. BURSĂ DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ I 

2. BURSĂ DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ II -

3. BURSĂ DE MERIT Art. 7 (1) lit. a) - va fi propusă Comisiei de către diriginții claselor 6 - 8 

4. BURSĂ DE MERIT Art. 7 (1) lit. d)  

5. BURSĂ DE MERIT Art. 7 (1) lit. e) 

6. BURSĂ DE MERIT Art. 7 (1) lit. f) 

7. BURSĂ SOCIALĂ  VENIT MIC Art. 10 (1) lit. a) 

8. BURSA SOCIALĂ ORFANI Art. 10 (1) lit. c) 

9. BURSĂ SOCIALĂ FAMILII MONOPARENTALE Art. 10 (1) lit. d)  

10. BURSĂ SOCIALĂ MEDICALĂ  Art. 10 (1) lit. e)  

11. BURSĂ SOCIALĂ VENIT MINIM DE INCLUZIUNE Art. 10 (1) lit. f) (Acordarea burselor sociale pentru elevii proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune se face în urma comunicării la inspectoratele școlare, de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, a listei elevilor care frecventează învățământul cu frecvență, proveniți din familii beneficiare de ajutor de incluziune, în luna anterioară celei de raportare a listei. – Art.9 (6))

Notă:  Articolul 1  din OME 6238 din 2023 precizează:

(1) Elevii de la cursurile cu frecventa de zi din invatamantul preuniversitar de stat obligatoriu, nivel gimnazial si liceal, beneficiaza, dupa caz, de urmatoarele tipuri de burse:

a) bursa de excelenta olimpica I;

b) bursa de excelenta olimpica II;

c) bursa de merit;

d) bursa sociala;

e) bursa tehnologica.

(2) Elevii înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiază de burse sociale.