Misiune

 

Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie; în opinia noastră educaţia nu este un privilegiu pentru câţiva, ci este un drept al tuturor. Şcoala satisface nevoia elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi independent. Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.

Dorim să stabilim un parteneriat activ cu comunitatea locală, creând un mediu educaţional bazat pe valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informaţionale, ecologice pentru a forma viitorii cetăţeni europeni: creativi, critici, dar şi autocritici, capabili să se integreze într-o cultură europeană globalizată. Educăm elevii pentru a deveni buni cetăţeni europeni şi pentru a avea un comportament ecologic. Şcoala noastră acceptă rolul de iniţiator, susţinător şi catalizator al comunităţii, de continuator al tradiţiilor locale.