Încadrare pe post

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

TOMESCU DANIELA - secretar

RADU RALUCA IOANA - secretar

RĂDUȚĂ MIHAELA - administrator financiar (contabil)

IOSIF FLORICA - bibliotecar, secretar

 

PERSONAL NEDIDACTIC

CHIVU IULIANA - îngrijitor

STĂNCIULESCU DANIELA - îngrijitor

ROTARU ELENA - îngrijitor

DRĂGHICI VALERICA - îngrijitor

COMEAGĂ DANIELA - îngrijitor

FLORESCU ADRIAN - paznic

FĂRTAN FABIAN - muncitor de întreținere