Proiect Erasmus+ Together against dropout

Tipul proiectului:  SCHIMBURI DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘCOLARE

Număr de identificare: 2019-1-RO01-KA229-063155

Perioada de implementare: 01.09.2019 - 31.08.2021 prelungit până la 31.08.2022


Parteneriatul va implica 5 școli care educă elevi cu vârste cuprinse între 6-12 ani, copii cu diferite posibilități intelectuale sau socio-economice.

Grup țintă – elevi cu:

vCES

vDificultăți de învățare

vRisc de abandon – număr considerabil de absențe

Ne propunem să-i ajutăm să se integreze în activitățile școlii și comunității prin îmbunătățirea strategiilor de lucru cu acești elevi. Ne dorim o mai bună colaborare cu părinții acestora.


Scopul:

Identificarea strategiilor care să motiveze  elevii cu CES, dificultăți de învățare, tulburări socio-emoționale și implicarea lor în viața școlii

CUM?

-Prin schimburi de bune practici în domeniile activităților formale și nonformale între școlile europene implicate

ȘCOLILE PARTICIPANTE:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4, MORENI, Romania - COORDONATOR

GAZI MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU, NAZILI, Turkey


BERZUPES SPECIALA INTERNATPAMATSKOLA, DOBELE, Latvia


ZÁKLADNÁ ŠKOLA VEĽKÁ IDA, VEĽKÁ IDA, Slovakia


PRIMARY SCHOOL ANGEL KINCHEV , RUSE, Bulgaria


20-22 NOIEMBRIE 2019 - prima întâlnire - Moreni, România

ZIUA 1

Vizită la Primăria Municipiului  Moreni
•Prezentarea participanților: școlile,  sistemele educaționale, elevii incluși în grupul țintă;
•Stabilirea programului de activități și a responsabilităților în cadrul parteneriatului;
•Inițierea unui concurs pentru selectarea logo-ului parteneriatului;

     

ZIUA 2

Activitate de consiliere psihologică: ,, GÂNDEȘTE ÎN AFARA STIGMEI-GÂNDEȘTE CU INIMA!’’

 

Activitate cu organizația Salvați copiii!- Drepturile copiilor

Incluziunea elevilor cu CES- activitate desfășurată de către profesorul itinerant cu grupul de  elevi cu cerințe educaționale speciale


ZIUA 3


Săptămâna Educației Globale 2019-Încălzirea globală- activitate cu elevii

Celebrarea Zilei Internaționale a Drepturilor Copiilor-activitate cu elevii

Activități nonformale - Atelier de pictură pe ceară : Spiritul sărbătorilor de Crăciun