Slide image

Scoala Gimnaziala 4 Moreni

Prezentare pe scurt:

Este cea mai mare şcoală din centrul metodic Moreni. În anul 2017 s-au împlinit 40 de ani de la înfiinţarea instituţiei, eveniment marcat prin multiple activități organizate cu elevii actuali, foștii elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității. Este poziţionată central, iar populaţia şcolară provine din circumscripţia arondată, zonele limitrofe şi din localităţile învecinate. Elevii continuă clasa a V-a la şcoala noastră, iar studiile liceale atât la liceele din oraş cât şi în licee de prestigiu din Ploieşti, Târgovişte, Breaza. În reţeaua scolară, această instituţie ocupă un loc important, datorită numărului mare de elevi, datorită performanţelor acestora şi integrării în forme superioare, datorită profesionalismului cadrelor didactice care susţin pilonii reuşitei.

Scurt istoric:

Şcoala noastră se află într-o zonă centrală a oraşului Moreni, care este situat la 20 km de Târgovişte şi la 40 km de Ploieşti, la graniţa cu judeţul Prahova. Şcoala funcţionează într-un singur corp de clădire construit in 1964, unde la început a funcţionat Liceul Teoretic. La data de 1 septembrie 1977, prin comasarea Liceului Teoretic cu Liceul industrial nr. 1, corpul a fost destinat Şcolii generale nr. 4, nou înfiinţată. În anul şcolar 2002-2003 s-a format prima clasă cu profil de artă, pictură, sculptură şi modelaj. 

 

CADRE DIDACTICE:

 •   14 profesori pentru învățământ primar
 •   3 profesori de limba română
 •   2 profesori de matematică
 •   4  profesori de limbi moderne
 •   1 profesor de fizică
 •   1 profesor de chimie
 •   1 profesor de biologie
 •   1 profesor de istorie şi cultura civică
 •   1 profesor de geografie
 •   2 profesori de religie
 •   1 profesor de educaţie plastică
 •   1 profesor de educaţie muzicală
 •   1 profesor de educaţie tehnologică
 •   3 profesori de educaţie fizică
 •   1 profesor de informatică
 •   1 profesor itinerant
 •   1 consilier școlar