Comunicate

 

Stimați părinți,

 

 Noul an școlar este o provocare pentru noi toți!

Așa cum știți, în perioada următoare școala noastră va intra într-un amplu program de reabilitare, motiv pentru care în această vacanță, noi, cadrele didactice împreună cu personalul nedidactic și părinți voluntari, beneficiind de ajutorul permanent al administrației locale, am împachetat și relocat bunurile (mobilierul, echipamentele IT, materialele educaționale, biblioteca, etc.) necesare desfășurării în bune condiții a activităților educaționale.

Vă asigurăm că toți cei implicați depun toate eforturile pentru realizarea unui cadru adecvat desfășurii activităților școlare în această perioadă.

Vă comunicăm că activitatea educațională a Școlii Gimnaziale  Nr. 4 Moreni se va desfășura în aripa nouă a Școlii Gimnaziale Nr. 3 Moreni, în două schimburi, cu 9 clase de învățământ primar și 9 clase de învățământ gimnazial. Trei clase de învățământ primar vor învăța la Colegiul Național ”I.L.Caragiale” Moreni.

Dragi părinți, vă asigurăm de implicarea totală a colectivului instituției noastre pentru  tranzitarea acestei perioade!

Fie ca începutul acestui nou an școlar să fie o zi de sărbătoare și de încredere că toţi elevii vor avea în școala noastră un sprijin, că așteptările părinţilor, ale copiilor și ale întregii comunităţi îşi vor găsi împlinirea în realizările acestora!

 Multe bucurii, satisfacții, împliniri și multă sănătate!

 

  

                   Director,                                                                                             Director adjunct,

Prof. Maria Teodora Stănculete                                                                       Prof. Ionuț Valentin Iugulescu